Objednávka služieb - kozmetika

 

Milí klienti, nech sa páči, vyberte si zo zoznamu služieb a objednajte sa. Je to jednoduché a rýchle.
Po prijatí Vašej online objednávky Vás budeme v krátkom čase telefonicky kontaktovať.

 

Typ služby

Vyberte si zo zoznamu služieb:

Kozmetika:

Údaje o klientovi

Meno a priezvisko: *

Adresa:

Telefónne číslo: *

Email:

Dátum: *

Čas: *

Poznámka k objednávke:

Objednané služby:

Spracúvanie osobných údajov

 

Pred odoslaním objednávky prostredníctvom nášho rezervačného systému Vás informujeme, že všetky osobné údaje budeme spracúvať za účelom predzmluvných vzťahov a následne plnenia zmluvy a za účelom splnenia si našich zákonných povinností v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov.

 

/ so spracúvaním osobných údajov na účely vlastného marketingu SALÓNA KRÁSY SAVOY v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov, t.j. použitím fotografií a videozáznamov vyhotovených počas výučby, resp. v súvislosti s výučbou na reklamné a propagačné účely SALÓNA KRÁSY SAVOY.

 

Zároveň beriete na vedomie, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách môže SALÓN KRÁSY SAVOY zasielať marketingové informácie ohľadom vlastných produktov a služieb. Záujemca je kedykoľvek oprávnený odmietnuť zasielanie marketingových informácií upovedomením SALÓNA KRÁSY SAVOY o tejto skutočnosti, a to napr. formou odpovede na zaslaný email.


Odoslať